Gruppfoto över anställda med familjer samt bröderna Elis o. Efraim Jonsson som ägde Östra Eknö. Bilden från 1918. År 1920 ödelades nästan hela gården av en brand. Vid en storm i november månad uppstod en brand i stallet på granngården Västra Eknö. Den kraftiga västliga stormvinden förde över lågorna till Östra Eknös stallar. De flesta djuren brann inne. Lågorna fortsatte även till manngårdsbyggnaden som brann ned till grunden. En del möbler bars ut innan elden nådde huset.