Edvin som har stor erfarenhet och kunnande är Andreas mentor i bigården.