Under hösten har vi påbörjat en montering av utlastningsficka från Tornum. På fickan monterar vi en kupa. Totalt blir höjden ca 16,5 m.   För att klara vindkrafterna måste förankringen i golvet kompletteras med vajer. Förutom underdelen monterar vi sektioner samt kupa på marken. Inne i verkstaden bygger Andreas takkupan.

Mycket plåt och tusentals bult hör till byggsatsen. En stor del av arbeten kan genomföras inomhus.

Tillbaka