Våren-03     Hösten-03 Våren-04 Hösten-04 Vintern-05        

  Våren-04

Vårbruket på Sjöholmen.                                                                                    Göran konstaterar att det är lättkört och bruket är fint. Astoria korn blir grödan på detta skifte.
Två lugna damer, Marianne och Margareta tar sig tid att diskutera om årets vårbruket.
Lars Gustav i Karsgården knyter näven åt Banverkets mannar som plockat bort trallen vid järnvägsövergången. "Vad f----n menar ni med det?"  Sådden blir försenad.  
Kenny på Raknö gård har startad vårbruket. Det är mycket goda förhållanden och upptorkningen har gått fort  p.g.a. gott väder samt lite vind..
Martin Eriksson Sorby ligger bra till med vårbruket. Började 4 april. Bärigheten på markerna är mycket bra. Vädret stabilt.
Övergödsling på höstvetet. Antalet plantor per kvadratm. är mycket bra i år. Vi hoppas att det blir bra och gynnsam utveckling i fortsättningen.              

Efter vårbruket skall alla maskiner och dragare rengöras.

Fältvandring i ett höstvetefält på Bällsta gård i Odensvi. Goda råd får vi av Fredrik Andersson från Lantmännen om gödsling, ogräs samt svampar