En trevlig tisdag kväll på Stengärdet i Kungsör

Ett mycket trevligt majmöte på naturreservatet Stengärdet i Kungsör. Vi vandrade över Köpingsåsen och sedan ner i dalen där skogen blev tätare . Jan Torwang gav oss en intressant guidning i naturreservatet . Programkommitten ställde sedan en mängd svåra frågor till oss. Högst poäng i Lions frågekamp fick vår tillträdande president Margareta Fried. Stånkan blev Margaretas detta år. Grattis från oss alla! Programkommiten bjöd sedan på en god middag med alla tillbehör. Det blev en riktigt fin kväll på årets varmaste dag.

-Här avtackas vår LP Hans Almgren för det gångna året av tillträdande president Margareta Fried. Hans sitter kvar tom. 30 juni men kan ej närvara vid nästa klubbmöte.
   
Programkommittens ordf. Stefan Kanders har lagt ned mycken möda på maten. Vi njöt av läckerheterna och blev riktigt mätta
LP Hans försökte få lite tyst i klassen så att mötesförhandlingarna kunde genomföras .
.