En intressant borrning under Arbogaån görs för att mata en mobiltelemast med elkraft.

 

Borrmaskinen placerades ca 20 meter från ett djupare dike före ån. Med ca 6-8 graders vinkel borrades sedan den ca 60 m.m. grova  borren ned.

Ett stort lager borr-rör på vardera 4 meter skarvades  för att sedan nå målet på södra sidan om ån. Totala längden ca 250 m. Djupet på borren under åns vatten blev ca 6,5 meter.  Jordarten under ån består av gyttjelera och motståndet för borren är i detta fallet lågt  För att styra borren stoppas rotationen och endast tryckning sker.  Borrkronan som är lite vinklad flyttas då i önskad rikninng. Därefter körs roteringen igång. En man följer borrkronan med hjälp av en sändare (i borren) och motagare i handen. Även borrens rotationsläge syns i displayen. Det är  nödvändigt vid tryckning och styrning av den vinklade borrkronan.
När borren nått sitt mål kopplas det på en bredare borrkrona samt en politenslang (dia.100 mm.) för att dras, borras tillbaka. En svirvel sitter på borrkronan för att inte slangen skall vridas. Smörjning för politenslangen görs med vatten genom borrstängerna.
Här frigörs slangen från borrkronan. En mindre grävmaskin tar senare vid och fördjupar upptaget. Elkabel kommer då att spolas i.