Vår snöfattiga vinter. Vi skulle behöva höja grundvattennivån för att få bättre tillgång i våra brunnar. Hoppas på mer nederbörd.
Nya panncentralen, som förser alla bostäder samt torkanläggning med värme. Pga av torkerns stora behov av värme under kort tid så är pannan på 500 kw. Den stora porten på gaveln är intag av flis till flisförådet, innan det matas in till förbränning i pannan. Det större flisförådet finns på gamla gödselplattan vid ladugården. Flisen körs upp till flispannan med lastmaskin med en stor skopa. Vintertid så erfordras påfyllning ca en gång per vecka. Det kommer att byggas ett tak över gödselplatta. Idag skyddas flisen med en kraftig plastduk som redan fanns på gården. Se film längst ned på sida.
Lite arbete återstår med pannrummet. Putsning och färg på fasad. Skopan som står utanför fylls med aska efter förbränning. Vi är överraskade över den lilla mängd aska som återstår efter förbränning. Hitills efter uppstart f.o.m. augusti månad så har det endast blivit två skottkärror med aska. Tre skruvar matar ut askan från pannan vid behov
I ovankant på bild så syns Eriksbo plantskola som köpte Borsinby gård för några år sedan.
En liten komprimerad film från luftern Klicka