En trevlig lördag hos Ingjald Andersson på Gräsnäs gård.

Ingjald Andersson demonstrerar hur separatorn fungerar. Det var ett tungt vevande innan grädden skilljts från mjölken. Med centrifugal och muskelkraft samt teknik från Alfa Laval  får man den fetare och lättare delen av mjölken att separera. Med två extra ladugårdskarar Leif Larsson o. Lars Andersson blev resultatet  grädde för kärning samt grädde till kaffet. Gunnel Strand kärnade smöret. Bernt-Erik upptäckte att smaken var underbar och hade svårt att hålla fingrarna borta från smöret.

Rune Pettersson och Erik Eriksson diskuterar livligt vilken separator som fungerade bäst på den gamla goda tiden. Margareta Pettersson ger Ingjald  god draghjälp med den jobbiga massavedsbiten. Någon färdig planka blev det dock inte av massaveden..
Här visas hur repslagning går till. Många fick tillverka sitt eget rep.

I museet demonstrerar  Ingjald en kvarn från förra seklet. Efter siktning blev det ett  fint mjöl. I bakgrunden ses Ingjalds stora samling av gamla verktyg och redskap