Stora Skärens Invallningsföretag 1930

Mot Arbogaån finns skyddsvallar för att skydda åkermarken mot översvämningar.  Stora Skärens invallning började byggas hösten 1928 och ca 400 ha fick ett gott skydd mot återkommande översvämningar. 1979 tillkom Lilla Skärens Invallning för att skydda ytterligare 150 ha.     Tio jordbruksföretag ingår idag i anläggningarna.  Bilden till höger visar ett planeringsmöte inför byggandet av Stora Skärens invallning. Förrättningsman, ingenjör Henrik Welin Berger från Lantbruksingenjörkontoret i Västerås informerar ett antal jordbrukare om den nya tekniken.                                               

 

Stående upp till vänster ingenjör Welin Berger (förrättningsman). Total kostnad för St.Skärens invallning beräknades 145.000 kr och kalkylen visade sig hålla mycket bra. Statsbidrag med 73410 kr erhölls.

Sittande närmast till vänster landshövding Murej Henrik Welin Berger i mitten på bild. Till höger Efraim o Elis Jonsson

För att få en tät och stabil vall mot ån måste matjorden först grävas bort. Detta arbete gjordes för hand. 4 km ältgrav 0,6 m djupt.  På höger sida den färdiga ältgraven.

 

En fotogenmotor användes för att via vajer dra en släpskopa. Skopan styrdes av en man.  Modern teknik efter dåtidens mått. Entreprenör Bröderna Häring från Kräcklinge i Närke. Snitt priset på flera delkontrakt hamnade på ca 70 öre / kbm jord.  Till höger har den nya vallen börjat ta form. Ca 2,5 m hög.  Mannen under linspelet följer och styr släpskopan ända upp till vallkrönet. 

 

 

Flyttning av linspel samt motor var säkert arbetskrävande.

 

 

 

                                                       

                                                   Elis Jonsson (ägare till Östra Eknö) var en av initiativtagarna till invallningen. Mannen till höger är troligen kontrollant från Lantbruksingenjörskontoret i Västerås.

Det färdiga uppsamlingsdiket (kallad graven) blir 3 m djup. Skopan rymmer ca 0,2 kubik.

 

Två st pumpstationer byggdes  Byggentreprenör Henning Johansson Nyby Arboga Enl. kontraktet skulle byggnaderna stå klara efter tre mån. 30/10 1928  Kostnad 2000 kr för två stationer med grävning samt gjutning av   pumpbrunnar. Allt material höll byggherren med och levererades till platsen. På St. Skären finns tillsammans fyra pumpar i två stationer  Pumparna inköptes från Aktiebolaget Finshyttan i Filipstad. De fyra pumparna har tillsammans en kap. på 89000 l/min. vid en meters lyfthöjd. Kostnaderna för pumparna nedsatta i de färdiga pumpbrunnarna 16000 kr. En montör ingick i avtalet. 

 

Från vänster Gustav Andersson och Erik Eriksson i Sjöholmen. Till höger H.W.Persson rättare på Östra Eknö. På bilden ror de över åkrarna vid den stora översvämningen 1924 . I bakgrunden syns logarna som ligger en km från Arbogaån.  H.W. Persson flyttade 1927 till Australien. Klicka på länk till hans brev.    Elektriska motorer från ASEA överförde kraften via växellådor till pumphjulet. Motorerna fyra st. med elinstallationer, el-centraler kostade 9835 kr. När alla fyra pumparna på Stora Skären startades fick ofta kraftverket i Östuna  problem. Spänningen på nätet sjönk.          Ett leveransavtal fanns upprättat med Östuna gård.

 

 

 

                                        

Klicka för större format på bilderna

Ritningarna visar konstruktionen på pumpanläggningen. De gamla pumparna är mycket driftsäkra. Två av de ursprungliga är fortfarande i drift.