Våren-03     Hösten-03 Våren-04 Hösten-04 Vintern-05   Vårbruk -05 Vintern05-06

Paul Eknöland ÖstraEknö  73197 Köping   tel 0221-32003 070-6975049 

 

 

Gjutning för ny spannmålssilo. Mycket förarbete inför gjutning, formar, armering, avvägning m.m.  19 kubikm. betong. 

Allt har dock gått bra. Per och Jens var nöjda med resultatet. 

Spannmåls silon har äntligen levererats till oss. Monteringen har kommit en bit på  väg. Temperaturen inne i silon var ca 40 grader             Leverantör Tornum       http://www.tornum.se/ 

Per och Andreas monterar landgångar. 

 

Ca tre dagar har åtgått för montering. Luftningsbart golv har monterats i silon. Landgång med U-skruv lyfts på plats av Oves krantjänst.  Andreas prövar hållfastheten. Bryggan är byggd av skrotade galvaniserade vägräcken (kolsvabalk) samt gallerdurk.

Under hösten har vi lyckats att gjuta ytterligare en platta för ännu en rundsilo. Inte utan problem.  Stark kyla samt snö vid formning och armering, därefter regn under gjutningen gjorde arbetet ganska besvärligt.  Med goda grannars hjälp kom betongen på plats och slutresultatet blev bra.  På bilden  Lars-Gustav, Tomas, Per och Andreas.   Blanda betong gjorde   http://www.fardigbetong.se/ 

Hösten på ett lantbruk innebär också att man ser över sina dräneringar från åkermarken. Trots att täckdikningen har tillkommet för många år sedan är den ingalunda värdelös. Det är viktigt att hålla öppet och rent vid stamledningarnas utlopp. Diametern på rören har kanske krympt p.g.a. slamm men de är sällan helt täta. Gunnar Eriksson på Lådberga gård har fullständiga system väl dokumenterade på karta. Per har fått uppdraget att rensa utfallsdiken till systemen                       

Vi fortsätter med montering av landgångar mellan tornsilos. Det ger oss större möjligheter till översyn av U-skruvarna samt säkrare arbete vid sönderkörningar.
Montering av den sista silon. Två ringar samt tak monteras innan vi använder åtta domkrafter för att lyfta och montera övriga ringar. Allt arbete i fortsättningen sker på marknivå.

 Totalt väger plåten som levererades från Tornum ca 3500 kg. Ca 60 kg skruv åtgår till monteringen. Mutterdragare är förstås ett måste. Fyra man åtgår för att monteringen skall flyta rationellt. Arbetstid ca två dagar Av detta får vi 411 kubikm. lagringsutrymme. Tot.höjd 10 m...

 

Per skruvar äntligen ihop den sista bryggan till tornsilon. U-skruven monteras.  Arbetsbrytare, rotationsvakt kabeldragning sätter Per på plats före lyftet.

Andreas och Per inför sista lyftet. Påfågeln  Eknös skräck övervakar så allt hamnar på rätt plats.