2005-03-26

Våren-03         Hösten-03 Våren-04 Hösten-04 Vintern-05        

 

Niklas Norlin från Elplanering i Köping moderniserar elskåpet i spannmålstorken. En plc (dator) skall underlätta hanteringen och minska nattarbetet i torken   Förberedelse till vårbruket. Sista översynen gör Per. Allt måste fungera utan störningar.

David Andersson monterar ntc  motstånd (32 st ) som ger oss spannmåls- temperaturen i alla spannmålsfickor.  Display monteras i manöverrummet för att underlätta avläsning. ntc motstånd är prisbilliga. Material kostnad ca 4600 kr inkl. display för avläsning samt kablar. Monteringen är enkel och kan lämpligen göras utan elektriker. Svagström. Niklas Norlin har valt material åt oss. 
                                     
Andreas känner sig väl förberedd . Efter mycket sparkande i jorden har Andreas konstaterat att det börjar vara dags.